Kunstprojecten

HetKunstAtelier.nl

Inleiding
HetKunstAtelier.nl houdt zich bezig met educatieve kunstprojecten voor scholen. Wij maken een heel programma voor de scholen, en die resulteren in werkstukken van leerlingen. Deze werkstukken vormen de basis voor de kunstobjecten die in de buitenruimte kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt er naar gestreefd om de werkstukken zo authentiek mogelijk te verwerken, zodat elke leerling zijn eigen bijdrage direct herkent.
Vanuit een concept of idee, ontwikkelen wij het kunstproject-programma voor scholen. Dit gaat vaak in overleg met de betrokken scholen en/of eventuele betrokken instanties. Het resultaat van zo'n kunstproject moet immers ook een stukje identiteit kunnen vormen voor de wijk.
Voor informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via een bericht of per telefoon.

De kunstprojecten op deze pagina, zijn projecten die resulteerde in kunstwerken voor de openbare ruimte. Het doel daarbij is de verlevendiging van de stad.
Bij een aantal projecten waren scholen betrokken. Bij deze projecten streven we ook een educatief doel na, zodat zowel school, leerlingen en de wijk er baat bij hebben. Het verbindt daardoor de leerlingen ook meer met de wijk waarin ze wonen. Ze hebben er immers visueel invloed op uitgeoefend.
De volgende projecten zijn uitgevoerd, of zijn in een eindstadium. Projecten die zijn afgerond, worden uitgebreider toegelicht wanneer u op de foto klikt.

De kunstprojectenNaar boven
Kunstproject Mariniershof Kunstproject Mariniershof Rotterdam                          2005Project gedaan door:
Cornelis van Krieken


Klik op de foto voor meer informatie
De Mariniershof is een klein straatje in Rotterdam. De bewoners van dit straatje wilde dat er iets in de straat gebeurde wat de straat wat vriendelijker maakt. Men had een gevoel van onveiligheid in deze straat. Bij dit kunstproject waren bewoners, het Wijkorgaan en het Albedacollege betrokken.
Het was geen makkelijke straat om iets te doen omdat er geen blinde muren zijn. De achterkanten van de winkels waar je tegen aankijkt, zijn rommelig en biedt ook geen ruimte. Er is enkel een betonnen dakrand waar regelmaat is zit.
Het project bestaat uit de beschildering van deze dakrand en een ruimtelijk object. Omdat er direct contact met bewoners was, is er eerst een conceptplan gemaakt waarbij er keuzes konden worden gemaakt. Met hun keuzes is het kunstproject uitgevoerd.
Klik voor uitgebreide informatie op de foto.


Energiehuisje bij de 4 leeuwenbrug Rotterdam.
Energiehuisje 4 leeuwenbrug Rotterdam                   2006Project gedaan door:
Cornelis van Krieken


Klik op de foto voor meer informatie
Door de stad heen vindt je in Rotterdam transformatorhuisjes van het energiebedrijf Eneco. Deze huisjes of kasten zijn soms op de onmogelijkste plaatsen te vinden, en vallen op door hun saaie uiterlijk en kleur. Soms ook zitten ze volgeplakt met allerlei papierflarden, de restanten van aanplakbiljetten.
Voor bewoners kan de toestand van zo'n huisje een doorn in het oog zijn. Dit was ook het geval bij "De vier leeuwenbrug" waar een energiehuisje staat. De taak die je als kunstenaar hebt is, van de nood een deugd te maken, want de huisjes staan er niet voor niks.
In het geval van "De vier leeuwenbrug" is er naar gestreefd om het huisje te laten integreren in de omgeving. Het huisje staat daarvoor op een dankbare plek om dat de brug een historische brug is met veel ornament. Daarnaast heeft de brug zijn eigen geschiedenis.
Om tot een ontwerp te komen voor het huisje is er op een speelse manier gebruik gemaakt van dat ornament. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen de brug en het energiehuisje en verbindt het huisje zich met zijn omgeving. Voor een uitgebreider verslag klikt u om de foto.
Voor de financiering hebben De Centrumraad en Centrum Beeldende Kunsten te Rotterdam gezorgd.


Kunstprojecten in samenwerking met scholenNaar boven
De Fonteinschool Kunstproject Basisschool De Fontein Rotterdam                2010


Project gedaan door:
Cornelis van KriekenEen uitgebreid verslag is in de maak.
De Fontein is een basisschool in Rotterdam-Noord. De naam die het kunstproject heeft gekregen is `Spelend leren`.
De hoogste klas is betrokken bij dit kunstproject, en stichting Daadkracht heeft het project geìnitieerd. Bij dit schoolproject is de zelfde formule gehanteerd als bij de andere kunstprojecten voor scholen. De inleidende presentatie, met veel beeldmateriaal, heeft de leerlingen warm gemaakt voor het kunstproject. Om het nog meer beeldend te ondersteunen, is er een bezoek gebracht aan het Wereldmuseum te Rotterdam. Met dit als inspiratiebron, zijn er vervolgens 3 sessies van ongeveer 1½ uur geweest waarin de leerlingen een reliëf hebben gemaakt dat de basis vormt voor de kunstwerken.
De kunstobjecten zijn geplaatst op de gevel van de school.
Een uitgebreider verslag volgt.

De Julianaschool Kunstproject Basisschool De Julianaschool Rotterdam   2010


Project gedaan door:
Cornelis van KriekenEen uitgebreid verslag is in de maak.
De Juliana is ook een basisschool in Rotterdam-Noord. Het kunstproject dat hier heeft plaatsgevonden is `Powerfull diversity`, net als de scholen `op Zuid`.
Ook bij deze school is gekozen voor groep 8 om deel te nemen aan dit kunstproject. Stichting Daadkracht heeft het project geìnitieerd en het is bekostigd door de deelgemeente.
Gestart is als gewoon met een inleidende presentatie, waarna er een bezoek is gebracht aan het Wereldmuseum te Rotterdam. Met dit als bagage is het feitelijk kunstproject voor de leerlingen begonnen, 3 sessies van ongeveer 1½ uur waarin de leerlingen een reliëf hebben gemaakt. Dit resulteerde in het kunstwerk voor op de gevel van de school. Het kunstobject is inmiddels geplaatst op de gevel van de school.
Een uitgebreider verslag volgt.

Kunstproject Basisschool De vier leeuwen Rotterdam      2010


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken
en Natascha van der Linden


Een uitgebreid verslag is in de maak.

Een "Lekker fitschool", dat is "De vier Leeuwenschool" in Rotterdam-Crooswijk. "Lekker fit", dus veel sport dus. Inderdaad een kunstproject met als thema "sport". De school heeft HetKunstAtelier.nl benadert om om bij hun een kunstproject te doen. Het resultaat is om de school meer uitstraling te geven. De school is ook op andere manieren bezig om zich te profileren.
Groep 8 van meester Rob heeft zijn creatieve talenten aangesproken om er iets moois van te maken. Met het thema sport heb je een zee aan mogelijkheden. Er zijn hele encyclopedieën gewijd aan sport.
Dit project heeft het educatieve deel gewijd aan de geschiedenis van de sport, waarbij deze geschiedenis al voor de oude Olympische spelen begint. Gelukkig is er met het internet veel aan informatie voorhanden, zodat de inleidende presentatie een ware voorstelling kon worden. Leerlingen voor sport enthousiast maken op een school die sport hoog in het vaandel heeft staan, u begrijpt, een peuleschilletje. Het resultaat hangt sinds begin juni aan het gebouw. Binnenkort volgt er een uitbreid verslag op deze site.
Natascha van der Linden heeft voor ondersteuning gezorgd bij de 3 workshops.


Kunstproject Basisschool De Globetrotter Rotterdam      2010


Project gedaan door:
Cornelis van KriekenEen uitgebreid verslag is in de maak.
Het kunstproject bij "De Globetrotter" stond in het teken van het thema van het Nelson Mandelafestival 2010. Het thema van het festival dit jaar was "Wereldteam" en stond in het teken van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Nelson Mandela komt immers uit Zuid-Afrika en sport verbroedert. Elk voetbalteam heeft tijdens het toernooi standpunt ingenomen tegen discriminatie.
"Discriminatie afwijzen en samenwerking toejuichen." De multi-culturele school "De Globetrotter" kan daar wat mee. Groep 8 van deze school heeft in elke weken werkstukken in reliëf gemaakt die tesamen het ontwerp voor het kunstwerk gevormd hebben. Het resultaat siert nu de muur van de trappengang en is van buitenaf goed zichtbaar. Het thema "Wereldteam" door de ogen van de leerlingen is duidelijk te zien.
Dat het kunstproject ook voor leerlingen zelf wat teweeg heeft gebracht, bleek wel uit het spontane applaus wat klonk toen ze hun werk voor het eerst in het groot op de muur zagen. Enkele dagen voor het festival is het kunstwerk daar opgehangen.
Het project is mogelijk gemaakt door Deelgemeente Feijenoord, Nelson Mandelafestival, en woningcorporatie PWS.

Klik voor uitgebreid verslag Kunstproject Basisschool De Tweebos Rotterdam      2010


Project gedaan door:
Cornelis van KriekenKlik op de foto voor meer informatie.
Net als "De Globetrotter" heeft de basisschool "De Tweebos" meegedaan aan het kunstproject "wereldteam" in het kader van het Nelson Mandelafestival. "De Tweebos" is een school die gefuseerd is met de "Nelson Mandelaschool" en is vijf minuten lopen van het Afrikaanderplein, de locatie van het Nelson Mandelafestival. Ook in deze school heeft groep 8 aan het project deelgenomen. Voor de leerlingen die na die schooljaar de school verlaten is het een prachtige afsluiter.
Het was een prettige ervaring om te zien met hoeveel toewijding de leerlingen zich gestort hebben op "Wereldteam". Niet alleen de jongens maar ook de meisjes gaven zich volledig over aan het voetbal. Het mocht dan niet zo zijn dat er geklap was toen de leerlingen het kunstobject in de hal zagen staan. De meester van de klas vertelde me dat de leerlingen groeide bij het zien van het resultaat. Dit resultaat hangt nu aan de gevel van de school.
Het project is mogelijk gemaakt door Deelgemeente Feijenoord, Nelson Mandelafestival, en woningcorporatie PWS.

Informatie kunstproject Da Costaschool
Kunstproject Basisschool Da Costa Rotterdam      2009


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken
en Natascha van der Linden


Klik op de foto voor meer informatie
In aanloop naar het Nelson Mandelafestival 2009 is er op de Da Costaschool een kunstproject geweest. Dit kunstproject stond ook in het teken van het Nelson Mandelafestival. Het thema voor dit project was hetzelfde als het thema voor het festival. "Powerfull diversity"
Dit thema komt voort uit het gedachtegoed van Nelson Mandela, verdraagzaamheid tussen mensen onderling ongeacht het uiterlijk, etnische achtergrond of cultuur.
"Diversity" is een heel breed begrip wat in het educatieve deel van dit kunstproject uitvoering wordt belicht. Beelden, animaties en filmpjes vormen de inleidende presentatie, waarbij het doel is om aan te geven waarin mensen kunnen verschillen. Cultuur die met afkomst te maken hebben, maar ook hedendaagse jongerenculturen. De presentatie laat zien dat afkomst en jongerencultuur volslagen door elkaar heen loopt. Het gevolg is een kleurrijk beeld wat met recht "Powerfull diversity" mag heten.
Groep 8 heeft deelgenomen aan dit kunstproject, wat resulteerde in een kunstobject aan de gevel van de Da Costaschool.
Rotterdam is een multiculturele stad en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze school rijk is aan culturen. Deze rijkdom is de voedingsbodem waar het kunstproject ook uit put. Het is niet moeilijk om de leerlingen uit te leggen dat ze van elkaar verschillen. Belangstelling kweken voor deze verschillen, zal de verdraagzaamheid bevorderen.
"Onbekend maakt onbemind" kan dan "bekend en dus bemind." worden.
Natascha van der Linden is betrokken geweest bij het uiteindelijke ontwerp en heeft voor ondersteuning gezorgd bij de uitvoering van het kunstobject.

Nelson Mandelaschool
Kunstproject Basisschool N. Mandela Rotterdam   2009


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken en
Natascha van der Linden


Klik op de foto voor meer informatie
Net als de Da Costaschool heeft de Nelson Mandelaschool een kunstproject gehad met het thema "Powerfull diversity". Alleen al de naam van de school geeft aan dat dit kunstproject de school op het lijf geschreven is. Ook bij deze school was groep 8 de deelnemende klas.
Het project is nog niet helemaal afgerond. Het kunstobject moet nog aan de gevel komen.
Wanneer dit gebeurd is volgt er een uitgebreide beschrijving van dit project.
Natascha van der Linden is betrokken geweest bij het uiteindelijke ontwerp en heeft voor ondersteuning gezorgd bij de uitvoering van het kunstobject.

Kunstproject Basisschool Het Plein Rotterdam      2008


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken
Een uitgebreid verslag is in de maak.
Het Plein is een andere school in Rotterdam-Noord. Het kunstproject bij deze basisschool heeft als thema "Paardenstal". Dit thema is niet toevallig gekozen, maar heeft betrekking op de plaats waar heel vroeger een paardenstal heeft gestaan. Dat was in de tijd dat er nog paardentrams reden. Het thema is dus een historisch gegeven.
Groep 8 heeft aan dit kunstproject deelgenomen, en de Deelgemeente heeft het bekostigd. Bij dit schoolproject is de zelfde formule gehanteerd als bij de andere kunstprojecten voor scholen. Eerst een inleidende presentatie, met veel beeldmateriaal, waarna er een bezoek is gebracht aan een manege. Vervolgens 3 sessies van ongeveer 1½ uur waarin de leerlingen hun inspiratie kunnen omzetten in een reliëf dat de basis vormt voor de kunstwerken.
De kunstobjecten wordt geplaatst op het binnenplein waar vroeger de stal heeft gestaan.
Een uitgebreider verslag volgt zodra het volledig is afgerond.


Kunstproject Basisschool De Klimop Rotterdam   2008


Project gedaan door:
Cornelis van KriekenEen uitgebreid verslag is in de maak.
Meervoudige intelligentie is de basis waarop "De Klimop" zijn onderwijs stoelt. Het is onderwijs volgens de theorie van Howard Gardner, waarbij de mens meerdere talenten kan hebben en dus op meerdere manieren slim kan zijn.
Meervoudige intelligenties is het uitgangspunt voor dit project. Het conceptplan omvat meerdere overdenkingen. Zo is de school gelegen aan de Rembrandtstraat, genoemd naar een man met een bijzonder talent. Omdat "Meervoudige intelligentie" een moeilijk begrip is voor kinderen van groep 6 was er een vertaalslag nodig. Hiervoor werd de vergelijking met het dierenrijk gebruikt.
In het dierenrijk zie je dat dieren goed kunnen zijn in het een maar niet in het ander. Dieren hebben ook symbolisch kwaliteiten. Voor een kind is het dan makkelijke te begrijpen wat er met meervoudig slim wordt bedoeld. Symboliek zit er ook in kleuren.
Meervoudig slim, dieren, Rembrandt en kleuren vormen de conceptgedachte van dit project. Het plan is om een groot schilderspalet op de muur te schilderen met daarop in reliëf "verfklodders" met daarop de werkstukken van de kinderen. Omdat kinderen met veel felle kleuren werken, is een kleurrijk resultaat gegarandeerd.
Voor de financiering heeft woningcorporatie Com-wonen in het kader van de "Kindvriendelijke buurt", garant gestaan. De initiator van dit project is Stichting Daadkracht.
Een uitgebreider verslag volgt zodra het project volledig is afgerond.

Kunstproject Hildegardisschool Rotterdam
Kunstproject Hildegardisschool Rotterdam           2008


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken en Natascha van de LindenKlik op de foto voor meer informatie
Dit kunstproject vond plaats bij de Hildegardisschool in Rotterdam. De Hildegardisschool bevindt zich in Rotterdam-Noord en is een Rooms-katholieke basisschool. De school is genoemd naar Hildegard von Bingen een abdis uit de middeleeuwen.
De leerlingen op deze school zijn een weerspiegeling van het multiculturele Rotterdam, wat inhoud dat er leerlingen van verschillende religies zijn. Dit project vormt een deel van een aantal activiteiten, die de wijk kindvriendelijk moeten maken. Om dit project te verwezenlijken waren er dan ook meerdere instanties bij betrokken, waaronder woningcorporatie WBR en Stichting Daadkracht. Het project is gefinancierd door WBR.
Het thema voor dit kunstproject is "Symbolen en Amuletten". Leerlingen van groep 8 kregen de opdracht om met symbolen en soort van amulet te maken in een reliëf. In een inleidende presentatie is het thema uitgelegd, en daarna gevolgd door een bezoek aan Boymans van Beuningen. Met de vergaarde kennis hebben de leerlingen daarna met dun golf karton op een paneel het reliëf gemaakt en van kleur voorzien. Het schoolproject omvatte 5 sessies van ongeveer 1½ uur.
De resultaten vormde daarna de basis om tot kunstobjecten te komen in de vorm van grote amuletten. Elk amuletten bevat vier werkstukken van de leerlingen.
Nadat de objecten op de muren van de school zijn bevestigd, zijn de amuletten op vrijdag 11 juli 2008 ingewijd. Het was een soort van afscheidscadeau van groep 8 die de school daarna gingen verlaten.
Natascha van der Linden is betrokken geweest bij het uiteindelijke ontwerp van de objecten en heeft voor ondersteuning gezorgd bij de uitvoering van de kunstobjecten.

Kunstproject Achterharingvliet Rotterdam
Kunstproject Achterharingvliet Rotterdam            2007


Project gedaan door:
Cornelis van Krieken


Klik op de foto voor meer informatie
Achterharingvliet is een straat uitkomend op het Haringvliet in Rotterdam. Het zal dan ook niet verbazen dat het thema van dit kunstproject met scheepvaart te maken heeft. Aan dit kunstproject hebben 2 basisscholen meegewerkt, de Jan Prinsschool en de Willibrordschool bij in het centrum van Rotterdam.
De leerlingen voor dit project kwamen uit groep 6/7. Het project op de scholen begon met een PowerPoint presentatie waarin historisch foto's, animaties en filmmateriaal verwerkt zaten. Om de leerlingen nog meer bekend te maken met de scheepvaarthistorie van Rotterdam hebben ze daarna een bezoek gebracht aan het Maritiem museum.
In 3 sessies van 1½ uur hebben de kinderen daarna werkstukken gemaakt voor de kunstobjecten. Deze zijn later in duurzame materialen gemaakt, zodat ze beschermd zijn tegen weer en wind.
Het resultaat is feestelijk ingewijd nadat de leerlingen met de watertaxi naar het Achterharingvliet zijn gebracht op 20 november 2007.
Om dit project te verwezenlijken hebben de Centrumraad, Stadswonen en Stichting Elise Mathilde voor de financiering gezorgd. Het project is geïnitieerd door Het wijkorgaan Stadsdriehoek te Rotterdam.


Wanneer u meer wilt weten, stuur ons gerust een berichtje met uw vragen en/of wensen. Indien nodig nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Berichtje